Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i hemmet

Skapad 2020-01-23 08:56 i St Mellby skola Alingsås
Tekniska lösningar i hemmet
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik
I våra hem finns många tekniska lösningar som hjälper till att göra saker och lösa olika problem som kan uppstå, till exempel alla redskap i köket och kläderna du har på dig samt förvaring av dina kläder och redskap. Detta ska du få veta mer om!

Innehåll

 

Syfte

 

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om tekniska lösningar.

Mål

 • Känna till olika föremål och redskap med rörliga delar som finns hemma.

 • Känna till hur de rörliga delarna är sammanfogade av olika mekanismer.
 • Kunna ange olika sätt att förvara skor och kläder

 • Känna till “De mäktiga fem”

 • Veta vad en designer gör.
 • Veta hur designprocessen av vardagsföremål går till

 • Kunna olika ord och begrepp som används i teknik, och om olika tekniska lösningar.
 • Känna till de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Känna till hur tekniska lösningar i hemmet och samhället förändrats över tid, och några orsaker till detta.

 

Viktiga ord och begrepp att känna till efter avslutat arbetsområde är:

Viktiga ord och begrepp

 

 • komponent

 • tekniskt system

 • friktion

 • axel

 • fästpunkt

 • vridningspunkt

 • kriterier

 • prototyp

 • patent

 • ergonomi

Arbetssätt:

 

 • Vi kommer att jobba i vår teknikbok i kapitlet som heter just “Tekniska lösningar i hemmet”.

 • Vi läser alla texter tillsammans och sedan gör vi uppgifterna enskilt.

 • Vi samtalar och diskuterar om olika tekniska lösningar som finns i hemmet och för- och nackdelar med dem
 • Vi ska identifiera och samtala om olika vardagsföremål i hemmet som har rörliga delar.
 • Ni kommer även att få sortera olika vardagliga tekniska lösningar kategorier.

 

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner om olika tekniska lösningar och deras funktion samt fördelar och nackdelar med dem.
 • Vara delaktig i samtal och diskussioner pm vardagsföremål med rörliga delar.
 • Namnge de fem enkla maskinerna och hur de fungerar.
 • Känna till olika sätt att förvara kläder och redskap i hemmet.
 • Veta vad en designer gör och känna till någon svensk designer/formgivare och vad denna har designat.
 • Kunna använda de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Kunna dokumentera i teknik.
 • Känna till hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Kunna använda olika begrepp när du pratar om teknik och tekniska lösningar i vardagen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk
NF Kunskapstabell åk 4-6 teknik

Ej uppnått
Ej arbetat med
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbeten.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan föra enkla och tillviss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: