👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design i tre steg

Skapad 2020-01-23 10:48 i Ersängsskolan Umeå
Formge ett bruksföremål för en speciell person (verklig eller tex seriefigur) och presentera din idé så att någon skulle kunna tillverka den och förstå hur den ska användas och av vem. I länken finns en instruktion i form av en powerpoint. https://www.dropbox.com/s/rg6ba2emuvccrri/Design.ppt
Grundskola 9 Bild
Alla föremål och maskiner runt omkring oss är designade. Någon har tänkt ut hur de ska se ut, fungera och användas.

I bra design lockar formen till användning, den är anpassad till människan och ger dessutom en skönhetsupplevelse eller tex ett gott skratt.

MÅL

Att utveckla ditt kunnande att göra bilder

Att utveckla din förmåga att använda bilder för att visa och förklara

Att träna att använda färger och former för att uttrycka stil, känsla eller stämningar

Att du uppmärksammar formgivningens betydelse för din egen miljö och din möjlighet att på verka den

Innehåll

Formge ett bruksföremål för en speciell person (verklig eller tex seriefigur)  och presentera din idé så att någon skulle kunna tillverka den och förstå hur den ska användas och av vem.

Se först  denna powerpoint https://docs.google.com/presentation/d/1KwgWQDHAqF0auzxmKscHpyqKP3HaxML6o1KeyjFAdLk/edit#slide=id.p21

 

Gör så här

Du skall formge ett bruksföremål.

Det skall vara utformat för en speciell person, en kändis, sagofigur, filmhjälte, eller kanske för din mormor och vara anpassat för dennas behov. Formen skall vara funktionell men också uttrycka personligheten hos dess tänkta användare.

 

1 Förarbete, skisser

Bestäm vem du ska göra bruksföremålet till och var det skall finnas.

Studera och inspireras  av liknande föremål  hemma och i skolan, i böcker etc.

Använd papper och penna eller modellera för att komma fram till hur ditt föremål ska se ut. Prova flera varianter. Spara alla skisser!!! (Viktigt för betyget att se hur du tänkt och utvecklat din idè.)

 

2 Ritning från tre håll

Rita hur sittplatsen skall se ut rakt framifrån, från sidan och uppifrån. Färglägg ritningen.

 

 

3 Modell

Bygg upp förmålet i liten skala, högst 30cm hög

Ta gärna med material hemifrån. Det finns begränsat urval på skolan. Visa gärna i vilken miljö föremålet är tänkt genom att göra ett golv och ett par väggar.

 

 

 

 Redovisning

Visa: Skisserna, ritningen och modellen visas. Gör gärna ett rum till sittplatsen och montera skisser och ritning på ett större papper.

Berätta om ditt föremål.Vilka funktioner skall det ha? I vilka material skall den tillverkas?Till vem har du gjort den?

Hur visar föremålet personligheten hos den tänkta användaren?

 

 

 

Bedömning

BEDÖMNING

1 Förarbetet, skisser

E

Skisser  visar hur bruksföremålet skall se ut.

Föremålet  är tänkt för en speciell person och visar det på något sätt.

C                   

Har utvecklat din idé med hjälp av flera skisser och provat olika lösningar. Skisserna ger en klar bild av hur föremålet skall se ut.

Föremålet  visar något personligt med utgångspunkt från den person den är tänkt för.

A

Du  har studerat och inspirerats av tidigare design, av miljön föremålet ska finnas i och av en personlighet.

Olika idéer till samma föremål  har utprovats med hjälp av flera skisser

Bruksföremålets färg, form och material är anpassat till eller uttrycker en persons karaktär, behov eller känslor.

 

2 Ritning

E

 Av bilderna framgår hur sittplatsen skall se ut från olika håll.

C

Ritningen är gjord i tre olika plan och visar sittplatsen med rätt proportioner från tre olika håll

A

Ritningen är gjord i tre olika plan och visar sittplatsen tydligt, noggrannt och detaljrikt, med rätt proportioner från tre olika håll.

 

 

3 Modellen

E

 Modellen är gjord utifrån skissen. Den är hållbart gjord och färgsatt.

C

Modellen är välgjord i ett för ändamålet lämpligt material. Tillgången till material har inte begränsat utan eleven har sett till att skaffa det material som behövts. Färgerna är väl valda och exakta. Eleven kan styra över materialet.

Eleven har lagt ned stor möda på att göra modellen så exakt som möjligt

A

Samma som C, viss gradskillnad – hur väl valt material  – hur stor möda – hur exakt? Att du har vågat välja ovanliga material kan vara ett A kriterium liksom ett kreativt sätt att använda material och teknik.

 

 

 

Redovisning:

E

Kan se starka och svaga sidor i sitt eget arbete.

C

Kan se starka och svaga sidor i sitt eget och andras arbete.

A

Kange nyanserade omdömen om sina och andras bilder och kan ge tips till förbättringar.