👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-01-23 10:51 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Genom hela livet kommer du komma i kontakt med texter som instruerar hur du ska göra någonting, t ex recept när du ska laga mat, bygginstruktion när du handlat på Ikea eller instruktioner för att starta din nya Ipad. Du ska kunna läsa och följa en instruktion. Du ska också kunna skriva egna texter där du visar dina kunskaper genom att du instruerar hur man gör någonting.

Innehåll

 

 

Uppgifter

 • Instruerande text

 • Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - Instruerande text

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Det är svårt att se någon struktur i din text. Din instruktion saknar någon del.
Din instruktion innehåller3 av 5: * Rubrik - som talar om vad det handlar om. * Inledning som beskriver vad texten handlar om. * Lista med material/ingredienser. * Stegvisa instruktioner i kronologisk ordning. * Bilder som stödjer texten.
Din instruktion innehåller: * Rubrik - som talar om vad det handlar om. * Inledning som beskriver vad texten handlar om. * Lista med material/ingredienser. * Stegvisa instruktioner i kronologisk ordning. * Bilder som stödjer texten.
Språk
Du skriver instruktioner på ett sätt som gör att det ibland är svårt att förstå vad du menar.
Du skriver instruktioner som läsaren förstår. Du skriver verben i imperativ. Du skriver korta meningar, bara det man behöver veta finns med. Du använder dig av bilder för att förtydliga instruktionen.
Du skriver tydliga instruktioner. Du skriver verben i imperativ. Du skriver korta meningar, bara det man behöver veta finns med. Du använder dig av ämnesspecifika ord. Du använder dig av förkortningar. Du använder dig av bilder för att förtydliga instruktionen.
Skrivregler
Du är osäker på när du ska använda stor och liten bokstav. I din text finns stavfel, som gör att det ibland är svårt att förstå ordet.
Du använder stor och liten bokstav med viss säkerhet. Stavfel förekommer i din text, men de stör inte förståelsen.
Du har få fel i användningen av skiljetecken i din text. Du har få stavfel.