👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering för arbete med Babblarna

Skapad 2020-01-23 12:35 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Vi kommer att arbeta med babblarna under höstterminen. Vad varje babbel står för samt koppla till vårt tema litteratur.

Innehåll

Pedagogisk planering

Nuläge: Vi arbetar i en grupp med åldrarna 1-5 då vi har sett en positiv utveckling hos de mindre barnen. De gör som de äldre gör. Gruppen delas även upp efter ålder då barnen behöver olika utmaningar åldersmässigt. Vi delar även  gruppen efter ålder då barnen har olika utvecklingsbehov efter ålder. 

Vad: Vi arbetar med Babblarna om vad de står för samt koppla till vårt tema litteratur. 

Varför: Vi vill stärka barnens språkförståelse, utmana barnen i matematik och rörelse samt skapande.  Vår intention är att väcka barnens intresse samt att deras lärande ska vara lustfyllt.

 

Hur:  Vi arbetar varierande. Barnen erbjuds olika aktiviteter tex, rörelselekar, skapande aktiviteter, litteratur, matematik m.m utifrån läroplanens mål. 

 Babblarna

Bibbi - Bibbi är en stillsam och försiktigt, tycker om att de det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar. 

Diddi - Diddi far runt om yrväder och kan bara inte sitta still. Diddi är energisk och konstnärlig, gillar att hoppa, volta och måla med många färger.

Dadda - Dadda är impulsiv, kramig och lite klumpig. dadda älskar att vara ute i naturen, och både titta, känna på och härma växter och djur.

Bobbo- Bobbo är en glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Bobbo älskar att röra sig och dansa, och att ge sig ut på äventyr.

Doddo- Doddo är lugn och stabil sätter alltid sina kompisar först. Doddo är de som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att sjunga.

Babba - Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18