👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doddo

Skapad 2020-01-23 13:38 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola
Doddo symboliserar social kompetens! Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Gillar att kramas och att vara tillsammans. Doddo är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Ser till att VÄRDEGRUNDEN upprätthålls och pratar gärna om hur man är en bra kompis.

Innehåll

Vart ska vi (Huvudsakliga mål):

Genom Doddo lyfter vi upp förskolans värdegrunds arbete och allas lika värde. Vi använder oss även av TAKK med barnen för att ge alla barn flera förutsättningar att förstå och uttrycka sig på.

Delmål 1:

Vi introducerar Doddo genom att bland annat projicera, Doddo Sparkcyckel. och pratar om det som händer på filmen, hur är Doddo en bra kompis? 

Delmål 2:

Vi skapar blå hjärtan av våra händer, efteråt sätts allas händer upp tillsammans och vi lyfter glädjen av att göra något tillsammans. Vi lyfter allas lika värde i samtal med barnen.

Delmål 3:

Doddo älskar att sjunga, Vi lyfter fram kompissånger samt sången "Alla barn är viktiga" och spelar dessa på avdelningen. 

 

 

Vad ska barnen kunna när vi nått vårt delmål?

Huvudmål:

Vi vill att barnen ska utifrån värdegrundsmålet få en upplevelse av hur det är att vara en bra kompis. Fått ta del av nya TAKK tecken.

Delmål 1:

Vi vill att barnen ska få en förförståelse för babblarna var för sig och i dagsläget Doddo, och det som symboliserar hen. Vi vill lyfta fram hur man är en bra kompis och att Doddo i filmsnutten ville att Vovvo ska flytta sig och vara bakom så inte Doddo cyklar på Vovvo. 

Vi sjunger kompissången: (mel. Blinka lilla stjärna)

Vi är vänner du och jag,

Kompisar det ska man va.

Slåss det gör vi inte här,

Tröstar den som ledsen är.

Vi är vänner du och ja,

Kompisar det ska man va.

 

Delmål 2:

Barnen får trycka sina händer för att skapa varsitt blått hjärtan (figuren Doddo). 

Fått en upplevelse av att skapa något enskilt och tillsammans med andra, att se att allas händer får vara med, alla är vi viktiga.

 

Delmål 3:

Genom musik och dess texter skapar vi en förförståelse för hur man bör vara som kompis och får olika infallsvinklar. Vi vill ge barnen en gemensam upplevelse genom musik och att sjunga tillsammans.

Få en upplevelse av att alla är lika viktiga, Kompissången.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18