👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2020-01-23 14:03 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 8 Vardagsaktiviteter
Laga mat och mellanmål samt övriga moment kopplat till detta såsom planering, göra inköp, städa efter tillagning, duka och duka av. Arbeta med material om barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.

söka information om service- och kulturutbud.

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Lärandemål

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och
fungerande sätt. Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation
om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas. Eleven kan delta i att orientera sig
i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela. Dessutom deltar eleven i att
beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga
delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna
och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid. Dessutom deltar eleven
i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven. Eleven kan delta i
kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter. Eleven deltar också i något
gemensamt beslut i skolan. Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om
aktuella samhällsfrågor och nyheter. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på
ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Undervisning

Välja maträtt och göra inköp samt laga mat 1 gång/ vecka till eleverna i klass B.

Välja  mellanmål, göra inköp och laga/ baka mellanmål 1 gång/ vecka.

Duka av varje dag i B- köket.

Vattna blommorna 2 dagar/ veckan.

 

Titta på Lilla aktuellt varje vecka och delta i samtal med andra elever och personal. 

 

Delta i arbete om barnkonventionen.

 Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Göra inköpslista och göra inköp.

Följa recept och laga mat och mellanmål.

Städa undan i köket efter matlagning.

Duka av efter måltid, sortera matrester och ställa disken i diskmaskinen.

Vattna blommor inomhus.

 

Delta i samtal kring någon aktuell samhällsfråga och aktuell nyhet.

 

Delta i kommunikation om barnkonventionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  7-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9