👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smartmat

Skapad 2020-01-23 14:08 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
När barnen får bekanta sig med olika råvaror i en tillåtande miljö ökar möjligheten att stoppa maten i munnen. Det vi vill är att barnen ska få utforska råvaran/livsmedlet och våga smaka.

Innehåll

Målet och syftet med detta projekt är att vi vill ge barnen en positiv bild av matupplevelser, inte bara under den pedagogiska lunchen utan under hela dagen. I förskolans läroplan ( Lpfö 18) är en av målkriterierna att barnen ska få förutsättningar att utveckla hur deras olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Vad? Vi vil ge barnen mer kunskap om vad som sker från jord till bord och att de ska få ett naturligt förhållande till mat, speciellt grönsaker och klimatsmart mat.

Varför? Måltidspedagogik ska utgå i från att det är roligt. Att upptäcka och lära sig nya saker kan göra att barnen blir nyfikna på okända livsmedel och maträtter. Att få bekanta sig med råvaran innan de smakar på den kan vara ett sätt.

Hur? Genom olika aktiviteter kommer vi att erbjuda barnen att få smaka , känna och dofta på olika råvaror. I vår fruktstund erbjuds inte bara frukt utan även grönsaker efter säsong. Vid olika tillfällen kommer vi även ge barnen möjlighet att skapa/tillbereda en del av lunchen eller mellanmålet.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18