👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna skräpet!

Skapad 2020-01-23 14:09 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Vi går ut i vår närmiljö och gör en egen skräpmätning. Hur mycket hittar vi? Vad hittar vi?

Innehåll

Syfte och mål

Vi går ut med barngruppen i vår närmiljö för att undersöka om vi hittar skräp i vår natur runt förskolan.Vi samtalar kring frågor som "Hur mycket hittar vi?" och "Vad hittar vi?"  Kan vi sortera det på något sätt? Vi jämför vid olika tillfällen och samtalar kring skillnaderna.

Vårt syfte med aktiviteten är att öppna upp barnens ögon till nedskräpningen av vår natur samtidigt som vi undersöker vad är det vi hittar och samtalar kring mängden och de olika sorternas skräp vi finner i vår omgivning.

Aktiviteter

Räkna skräpet

Vi väljer en plats som vi vill undersöka. En vuxen ställer sig i mitten av platsen. Barnen får sedan en viss tid på sig, t.ex. 5 minuter, att samla in skräp och saker de hittar. 

Innan vi börjar är det bra att prata igenom vad barnen inte ska plocka upp, vad som kan vara farligt att ta i och så vidare. När tiden har gått ut samlar vi barnen och räknar tillsammans hur många saker man har hittat. Undersöker och prata om vad det är för saker och fundera på om vi kan gruppera dem på något sätt.

Vid senare tillfälle så gör vi om aktiviteten och gör en jämförelse. Finns det fler eller färre saker och är det andra saker vi hittar än  förra gången? Ser det olika ut under olika årstider? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18