👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7

Skapad 2020-01-23 14:31 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
stabila konstruktioner, programmering och teknikutveckling

Innehåll

 

Vecka

Innehåll teoretiskt

Övrigt

4

Stabila konstruktioner

Programmering

 

5

Teknisk dokumentation

Egen konstruktion

Programmering

 

6

Egen konstruktion

Programmering

 

7

Teknikutveckling

 

8

Teknikutveckling

Test 1(egen konstruktion) – inlämning

Test 2 (teknikutveckling) – muntlig presentation

 

Test 1 – egen konstruktion med dokumentation

 

Du ska konstruera ett torn enligt givna instruktioner.
Du ska dokumentera ditt arbete löpande, med bilder, skisser och förklaringar.

Dokumentationen som du lämnar in ska innehålla:

·         En bild av ditt färdiga torn

·         En ritning och beskrivning av hur man bygger ditt torn.

·         En beskrivning av vilka problem du stötte på och hur du löste dem.

·         En bild på koden som du använt

 

Test 2 – teknikutveckling

 

Du ska presentera hur ett tekniskt föremål har utvecklats.

Din presentation ska innehålla:

·         Kort beskrivning av ditt föremål.

·         Hur man gjorde innan ditt föremål utvecklades.

·         Hur utvecklingen har gått till.

·         Vilka drivkrafter som låg bakom utvecklingen

·         Hur föremålet har påverkat individer och samhället

 

 

 

E

C

A

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.