👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning förskoleklass Visättraskolan språk och matematik

Skapad 2020-01-23 14:33 i Visättraskolan Huddinge
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska Matematik
Sammanställning av kartläggning av elevernas utveckling i förskoleklass på Visättraskolan.

Innehåll

Sammanställningen av elevens utveckling baseras på arbetet med våra teman, skolverkets kartläggning i språk och matematik samt kartläggning och arbete utifrån Bornholm. 

Matriser

Sv Ma SvA
Sammanställning av kartläggning i förskoleklass språk och matematik

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Arbetsområde vt-20: Teman: ”En resa genom naturen vinter och vår” Vårt Visättra och ”Läs och skrivutveckling”.

Förmågor att utveckla VT-20:

Berätta sammanhängande något du varit med om.
Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Visar intresse för vad andra säger.
Förstå en enkel instruktion.
Visar intresse för högläsning.
Deltar i samtal i text och bild.
Återger ett händelseförlopp.
Kommunicera genom att rita bilder/ skriva bokstäver och symboler.
Visa intresse för bokstäver.
Skriva sitt namn.
Ange vad det står i vanliga ordbilder.

Ord och språkljud

Kan dela upp korta meningar i ord.
Kan urskilja första språkljudet i ord.
Kan dela upp enkla ord i språkljud.
Kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud.

MATEMATISKA RESONEMANG OCH UTTRYCKSFORMER

Arbetsområde vt-20 Teman: ”En resa genom naturen vinter och vår” Vårt Visättra och ”Läs och skrivutveckling”.

Förmågor att utveckla vt-20

Mönster

Visar nyfiken och intresse för det matematiska innehållet.
Provar olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster
Kommunicerar och resonerar om mönster.

Taluppfattning

Använder metoder för att addera antal.
Via nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Använder metoder för att uppskatta antal.
Uppfattar antal utan att behöva räkna.
Känner igen siffror och benämner dem.
Storleksordnar tal.
Visar förståelse för räkneprinciperna.

Problemlösning mätning

Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Problemlösning rumsuppfattning

Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.