Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema Kluringen

Skapad 2020-01-23 14:37 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Under vårterminen kommer vi fortsätta vårt arbete med kompistemat på Kluringen. Vi vill öka barnens förståelse för sina egna känslor men även för de andra barnen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Kluringen består av 17 stycken blivande 5-åringar, i höstas blev det en helt ny barngrupp med nya pedagoger. Vi har jobbat mycket med att få till en trygghet och gemensam trivsel.
Barnen känner nu varandra och börjar prata om kompisar, vilka man vill leka med och kan inte riktigt sätta ord på sina känslor när det kommer till konflikter. Vi ser att barnen har ett ökat samarbete där de gärna hjälper varandra spontant utan att någon först bett om det. 

Vi har pratat mycket om hur man är en bra kompis och hur man är en bra kompis till sina kompisar.
Ibland blir leken fysisk och kompisen blir ledsen, det kommer ut en del grodor ibland men då är vi snabba med att diskutera saken. Ställer frågor om tex, vad betyder orden du säger? Hur tror du kompisen känner sig nu? Vad kan man göra istället? Vi hjälper barnen att prata om händelsen och om vilken känsla och hur den kändes.

 

Vart ska vi?

Vi strävar efter att ge barnen stöd och stimulans i de sociala samspelet med varandra. Vi vill öka barnens trygghet i alla möten som sker och öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina egna och även de andra barnens känslor. Att kunna fungera både enskilt och i grupp och kunna hantera konflikter.
Vi vill väcka barnens förståelse för empati, problemlösning och lära sig använda sin självkontroll. 

 


Hur gör vi?

Vi kommer arbeta med kompistemat i små grupper där det är nya saker att diskutera varje vecka. Barnen kommer få frågor om tex:
 * Vad är en kompis? 
 * Vad gör en kompis? 
 * Hur känner man sig om man aldrig har någon kompis att leka med? 
Vi kommer försöka att inte använda INTE i meningarna som tex: Man får inte slåss?
Utan istället komma med frågan, vad gör man istället?

Några områden vi kommer fokusera på är våra olika känslor, GLAD, LEDSEN, ARG och NYFIKEN/ÄVENTYRLIG. 
 
Inför varje vecka är vi förberedda på vad som ska ske, vilka frågor vi ställer. Vi kommer dokumentera i veckobreven, unikum och på lokalens väggar, barnen ska lätt kunna gå tillbaka och reflektera om vad vi sa. 
Vi kommer utgå lite ifrån materialet STEGVIS, där vi stället frågor om barnen på bilden, vad barnets känsla är och vilka signaler barnet ger. 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: