👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Barns delaktighet och inflytande VT -20

Skapad 2020-01-23 14:58 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

 Avdelning

text

Prioriterat mål

Text

Delmål 

text

Nuläge

text

Utveckling pågår när barnen

text

Så ska vi arbeta för att nå dit

text

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.