👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 2B vt19

Skapad 2020-01-23 15:14 i Hågadalsskolan Uppsala
Planering upplagd efter Prima 2B Tidsplan vt
Grundskola 2 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv. Matematik är spännande och roligt!

Innehåll

Syfte

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt i helklass och i mindre grupper. Du kommer vid en del tillfällen få välja uppgifter som du vill arbeta med. Du kommer att lära dig genom att:

 • arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
 • använda pedagogiska program på din Ipad.
 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar. 
 • få arbeta med räknehändelser/problemlösning.
 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta laborativt med t.ex. tallinjer, pengar, centikuber, våg etc
 • ha matteprat: Hur tänker du?
 • göra diagnoser innehållande gällande kapitlens mål i matteboken efter halva kapitlet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi jobbar med problemlösning uppgifter (ett tillfälle i veckan) enligt EPA-metoden vilket innebär gruppdiskussioner och matematikdiskussioner, förutom arbetet i läroboken. Vi kompletterar med färdighetsträning i form av iPad-appar och stenciler.
Under arbetets gång ska du redovisa vad du lär dig genom att göra diagnoser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer målen genom att se hur du arbetar enskilt och i grupp, samt hur du löser och förklarar dina uppgifter. 

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3