Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism vt 2020

Skapad 2020-01-23 15:40 i Balingsnässkolan Huddinge
Hinduismen och buddhismen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att studera religionen Sanatana Dharma, som har sitt ursprung i Indien. Ett genomgående tema kommer att vara relationen mellan religionen och individ-grupp-samhälle.

Innehåll

Innehåll Hinduismen:

 

Start & presentation: Kort intro, film: ”Från Sverige till himlen”, diskussionsfrågor kring filmen.

 

Kastsystemet: Kort genomgång, lärobok, film om Daliter, diskussionsfrågor kring filmen

 

Högtider: Intro; vad är en högtid, jämförelse Diwali & Holi med bekanta högtider, gruppdiskussion, läroboksanalys/-kritik

 

Gudar: Läroboksläsning och –analys, diskussionsfrågor & redovisning

 

Heliga böcker: Översikt, populärkultur i Indien som bygger på exvis Mahabharata eller Baghavad-Ghita

 

Karma, karmaförbättring, reinkarnation: Kort genomgång, läroboksarbete.

 

Gandhi & den politiska hinduismen: Film, diskussion, lärobok.

 

Ett genomgående tema kommer vara hur religionen påverkar och påverkas av individ-grupp-samhälle.

Bedömning, Hinduismen

Prov,  

 

Lektionerna är framförallt till för att lära sig saker, inte visa upp vad man kan. Det som sker under lektionerna kan dock användas som betygsunderlag, om det saknas sådant efter provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningsmatris Hinduism

F
E
D
C
B
A
Centrala ord och begrepp
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar. Exempel på ord och begrepp: Reinkarnation, rit, myt, atman-brahman, polyteism-monoteism, karma, sudra-dalit-harijan, kast osv.
Eleven har grundläggan-de kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader. Mellan hinduismen och andra religioner, mellan de olika grenarna/varianterna av hinduism.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle. Hur religionen påverkar samhället och tvärtom och hur detta får inflytande på människornas tillvaro.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet. Bilder, filmer, utdrag ur hinduiska skrifter är aktuella.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: