👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monsteråret 2020

Skapad 2020-01-23 19:47 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Förskola
Välkomna till Sopsamlarmonstrens första, alldeles egna almanacka, Monsteråret 2020! Detta är ett nytt verktyg för förskolor och förskoleklasser som syftar till att inspirera och lära barn mer om miljö och hållbar utveckling.

Innehåll

Monsteråret 2020 - Hållbar utveckling

Syftet med att arbeta med monsterkalender är att på olika sätt jobba med hållbar utveckling tillsammans med barnen på förskolan. Att väcka ett intresse och förståelse hos barnen om att hållbar utveckling är viktigt och hur de själva kan påverka på ett positivt sätt. 

Lära sig att respektera miljön runtomkring oss och utveckla ett växande ansvar, intresse och förståelse för hållbar utveckling. 

Hur vi går tillväga...

Genom att genomföra de olika aktiviteter som monsterkalendern tagit fram varje månad. Sista veckan varje månad kommer att vara en temavecka med hållbar utveckling som startpunkt och under veckans gång kommer vi att göra olika aktiviteter som hör ihop med olika sopmonster. 

Januari - med Elli som lär oss att bli Energidetektiver och ska hitta olika energikällor men även energibovar. 

Februari - med Flamman som hjälper oss människor att skapa energi. Detta ska vi testa att göra med Ballongbilen som är en aktivitet under danna vecka. 

Mars - med Lysien som samlar på ljuskällor, som exempelvis Glödlampor. Tillsammans med Lysien så ska vi uppmärksamma Earth Hour. 

April - med Prassel ska vi skapa en avfallsbok och lära oss om vilka sopor vi egentligen slänger här på förskolan. 

Maj - med Textilia så ska vi återanvända tyger och annat för att skapa en varsin strumpkanin. Vi ska även ut och plocka skräp då majmånad är skräpplockningens månad. 

Juni - med Stubben som ska lära oss med om skogen, naturen och djuren som bor där. 

Detta är bara första delen av året men som kommer att innehålla många lärdomar och utveckla alla sorters intressen. Utifrån de olika små teman varje månad kommer vi att kunna följa barnen och deras reflektioner och på så sätt se vart det leder oss i vårt lärande. Vi kommer att räkna, måla, skapa och mycket mer. 

Vi kommer att jobba både gruppvis och alla tillsammans och även i mindre grupper beroende på vilka aktiviteter vi ska göra. Vi inleder varje temavecka med att både Orange och Blå Tornado gör första aktiviteten. Barnen kommer att få testa att utföra de olika delarna och sedan diskutera och reflektera efteråt för att fortsätta arbetet med Hållbar utveckling. 

Barnen visar vägen!

Genom deras reflektioner och frågor och funderingar kommer vi kunna se vart deras intressen leder oss, vi kanske kommer att skapa mer ena veckan och andra veckan kanske vi inte skapar alls utan lär oss mer om vad som händer om vi använder upp all energi vi har på jorden? Bara fantasin sätter gränser. 

Reflektionerna och diskussionerna kommer att ske genom hela veckan, vid måltiderna, samlingar, den fria leken 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Hela gruppen men på olika nivåer. 

Av vem? 
Förskolläraren ska ansvara för att undervisningen och dokumentation ska genomföras. Alla pedagoger på avdelningen är delaktiga och ser till att det som planerats genomförs och stöttar barnen i uppgiften och dokumenterar. 

Vad är målet med undervisningen? 

Målet med att arbeta med monsteråret (sopsamlarmonstrena) och hållbar utveckling är att på ett kreativt och roligt sätt uppmärksamma barnen och lära barnen mer om natur och miljö. Vad de själva kan påverka och hjälpa till med. 

Uppgifter

 • Energidetektiver, 4-6 år

 • Ballongbilen

 • Släck lampan!

 • Avfallsbok

 • Strumpkanin & Skräpplockning

 • Detektivpromenad

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18