👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2020-01-23 19:53 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Det största vulkanutbrott man känner till i historisk tid inträffade år 1883 på vulkanön Krakatau mellan Java och Sumatra. Utbrottet kunde höras på 480 mils avstånd och klippblock slungades 55 kilometer upp i luften. Vid utbrottet utplånades allt liv på ön. Det bildades en väldig flodvåg (tsunami) som gick jorden runt och passerade Godahoppsudden efter 12 timmar samt Kap Horn 17 timmar efter katastrofen. Mer än 40 000 människor dödades av vågen och hundratals byar jämnades med marken. På ett ställe hade ett fartyg slungats 2,5 kilometer upp i en floddal och fastnat där 10 meter över havsytan. Explosionen anses ha varit 26 gånger så kraftig som det största atombombsprovet som genomförts på jorden. Vulkanaska efter Krakataus utbrott höll sig svävande i luften i flera år och minskade solljuset. De efterföljande fyra åren efter utbrottet var ovanligt kalla.

Innehåll

De stora frågorna är:

·     Hur ser jorden ut inuti?

·     Vad menas med erosion?

·     Hur påverkas jordytan av inre krafter?

·     Hur påverkas jordytan av yttre krafter?

·     Vad menas med kontinenter och kontinentalplattor?

·     Hur blir en bergskedja till?

·     Hur bryts berg ner?

·     Varför drabbas vissa områden på jorden av jordbävning, vulkanutbrott och tsunamis?

 

·     Hur kan man förebygga katastrofer i samband med jordbävning, vulkanutbrott och tsunamis?

Vilka förmågor ska du få träna?

·      Analysförmåga:Du kan beskriva varför jordens yta ser ut som den gör, varför det skiljer sig åt i olika delar av världen och varför den ständigt förändras. Du kan också beskriva hur detta påverkar natur- och kulturlandskap. Du kan beskriva orsaker till och konsekvenser av jordbävning, vulkanutbrott och tsunamis. 

·      Den kommunikativa förmågan: När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om jordens inre och yttre krafter. 

 

·     Förmågan att hantera information: Du kan hitta information i geografiboken, kartboken och andra källor.Du kan tolka information i tabeller, diagram topografiska och tematiska kartorDu väljerden källa som är mest lämplig.

·     Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda aktuella geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med jordens yttre och inre krafter att göra. 

Hur ska vi arbeta? 

·     Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografiboken, kartboken, filmer och föreläsningar

·     Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass

·     Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer 

·     Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare