Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Fritidsläger

Skapad 2020-01-23 20:47 i Fageredsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 5
Hur kan fritidslägret bidra till en meningsfull fritid?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vi vill ge eleverna en chans att komma från skolgården för att hitta nya lekmöjligheter och kompisar.
 • Vilka förmågor ska eleverna utveckla? -Eleverna ska ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Eleverna har behov att utveckla sin egen förmåga att ha en tilltro att lära sig nya saker.
 • Eleverna har ett behov  av att utveckla sin förmåga som socialt samspel exempelvis turtagning, att ta hänsyn till andra i leken.

Utvärderingen

 

Utvärderingen genomförs så här:

Med hjälp av "tummen" om eleverna är nöjda med daglägret.

Elevenkät

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Vi kommer att arbeta formativt genom att ge  eleverna positiv feedback när det testar och utmanar sig själva .
 • Inkludering- vi strävar efter att utveckla elevernas tilltro till sin egen förmåga  att lära sig nya saker och med detta en positiv lärandeindentitet
 • Personalen kommer att inta en processorienterad och mognadsorienterad position. 

Följande aktiviteter genomförs:

Vi tar oss till Älvsereds skola där vi har olika aktiviteter som bad, fiske kanot, lek på skolgården .  Vi äter lunch som vi får från köket.

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi använder oss utav utemiljön runt sjön i Älvsered där vi badar, fiskar, paddlar kanot och skolgården.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: