👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stoppa pressarna

Skapad 2020-01-24 08:08 i Floby Skola Falköping
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Området syftar till att undersöka, analysera och skriva artiklar kopplade till dags-, kvälls- och lokalpress. Vi tittar på vad som är typiskt för olika artiklar i en vanlig tidning och utgår från verkliga nyheter genom hela arbetsområdet.

Uppgifter

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Stoppa pressarna

E
C
A
INNEHÅLL
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
STRUKTUR
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en nyhetsartikel. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som relativt väl passar en nyhetsartikel. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en nyhetsartikel väl. Eleven svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
SPRÅK OCH STIL
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
SKRIVREGLER
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
SPECIFIKT FÖR SLUTUPPGIFTEN
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven gör en "dummy" på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.
Eleven gör en "dummy" på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.
Eleven gör en "dummy" på ett väl fungerande sätt med hjälp av datorns funktioner och lägger in text och bild.