👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monster

Skapad 2020-01-24 08:17 i Hallsta fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Monster - Hur är de egentligen? Häng med så skapar vi!

Innehåll

Monster

 

Tidsperiod

v. 2 - 8

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

       se kopplingar till läroplanen här nedan.

       vi utgår från ett etiskt perspektiv där eleverna får ta personliga ställningstaganden.

       Eleverna ska lära sig att lyssna, tala i grupp och skapa i olika material.

       Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (tex från arbetsplaner eller nyckelkompetenser)?

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Se kopplingar till läroplanen här nedan.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vilka aktiviteter har vi planerat, vilka miljöer kommer vi att använda oss av? Vilka material och tekniker planerar vi använda?
 • Vi läser Kalle Guettlers böcker som handlar om Monster.
 • Eleverna skapar monster och landskap av återvinningsmaterial.
 • Vi har samtal i grupp i samband med att vi har högläsning. Vi ställer frågor om innehållet och kopplar det till elevernas egna åsikter och erfarenheter.

Hur ser vi att vi når målet?

 • intresse för att lyssna på högläsning och som väcker lust till samtal och skapande.
 • intresse för skapande och att eleverna samarbetar 
 • vi ställer ut det som eleverna skapar

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -