Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrottshall fritids

Skapad 2020-01-24 09:34 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 9
Idrottshall på fritids

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet/Stora fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Idrottshallen

Planeringen gäller för  perioden: HT-19-VT-20

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Fredrik, Carina, Malin

Nulägesbeskrivning/ kartläggning

 

Enligt läroplanen står det att eleverna ska utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna ska få uppleva rörelseglädje och genom detta utveckla ett intresse för att bli mer fysiskt aktiva. Även ett av skolans fokusområde detta läsår är rörelse.

 

Vi har tillgång till idrottshall 2 ggr/vecka. En av dem är gemensamt med lilla fritidshemmet och en bara för stora fritidshemmet.

Eleverna på Stora fritidshemmet ges möjlighet att planera-genomföra-utvärdera en uppvärmningsaktivitet för eleverna på lilla fritidshemmet. De ska då planera utifrån en mall. Utvärderingen av deras aktivitet utvärderas av de elever som deltagit där det ges tips och idéer samt hur deras aktivitet upplevdes.

Vi upplever att eleverna är slarviga med materialet i idrottshallen. Både med hur de hanterar det vid lek samt när de ska plocka undan/städa efter aktivitet.

 

 

 

 

 

Syfte

 

Konkretisering av målet:

 

 • Ge eleverna tillfällen till att vara mer fysiskt aktiva.

 • Ge eleverna förutsättningar för spel,lek och konstruktion.

 • Eleverna får möjlighet att  välja vad de vill göra i idrottshallen.

 

 

 

Målet är uppnått när:

 

 • Eleverna känner att de kan välja vad de vill göra i idrottshallen.

 • Eleverna aktivt väljer mer fysisk rörelse.

 • Eleverna tar tillvara på vad de kan göra i idrottshallen och varierar sina lekar.

 • Eleverna deltar i lekar samt initierar dem

 • Eleverna följer de regler i både samling, lek och kan orientera sig i hallen efter de ordningsregler som finns.

 • Eleverna tar ansvar för materialet i idrottshallen samt undanplockning av materialet.

 

 

 

 

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 Genom observationer, samtal med elever och förslagslåda där eleverna kan ge förslag på vad de vill göra i idrottshallen.

 

Målet är uppnått när:

 

 • Eleverna känner att de kan välja vad de vill göra i idrottshallen.

 • Eleverna aktivt väljer mer fysisk rörelse.

 • Eleverna tar tillvara på vad de kan göra i idrottshallen och varierar sina lekar.

 • Eleverna deltar i lekar samt initierar dem

 • Eleverna följer de regler i både samling, lek och kan orientera sig i hallen efter de ordningsregler som finns.

 • Eleverna har fått möjlighet att planera-genomföra-utvärdera en aktivitet eller delta i en sådan aktivitet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Ge eleverna tillfällen till att vara mer fysiskt aktiva. Ge eleverna förutsättningar för spel,lek och konstruktion. Eleverna får möjlighet att välja vad de vill göra i idrottshallen. Nulägesbeskrivning: Vi har tillgång till idrottshall 2 ggr/vecka. En av dem är gemensamt med lilla fritidshemmet och en bara för stora fritidshemmet. Eleverna på Stora fritidshemmet ges möjlighet att planera-genomföra-utvärdera en uppvärmningsaktivitet för eleverna på lilla fritidshemmet. De ska då planera utifrån en mall. Utvärderingen av deras aktivitet utvärderas av de elever som deltagit där det ges tips och idéer samt hur deras aktivitet upplevdes. Vi upplever att eleverna är slarviga med materialet i idrottshallen. Både med hur de hanterar det vid lek samt när de ska plocka undan/städa efter aktivitet. Målet är uppnått när: Eleverna känner att de kan välja vad de vill göra i idrottshallen. Eleverna aktivt väljer mer fysisk rörelse. Eleverna tar tillvara på vad de kan göra i idrottshallen och varierar sina lekar. Eleverna deltar i lekar samt initierar dem Eleverna följer de regler i både samling, lek och kan orientera sig i hallen efter de ordningsregler som finns. Eleverna tar ansvar för materialet i idrottshallen samt undanplockning av materialet.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys: Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Eleverna känner att de kan välja vad de vill göra i idrottshallen. Eleverna aktivt väljer mer fysisk rörelse. Eleverna tar tillvara på vad de kan göra i idrottshallen och varierar sina lekar. Eleverna deltar i lekar samt initierar dem Eleverna följer de regler i både samling, lek och kan orientera sig i hallen efter de ordningsregler som finns. Eleverna tar ansvar för materialet i idrottshallen samt undanplockning av materialet. Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Elever som själv väljer vad de vill göra. Det innebär för eleven att hen själv kan göra olika saker i idrottshallen tex kojbygge, spela fotboll, hinderbana mm. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Konflikter när eleverna vill ha samma material. Brist på plats när det är många elever i idrottshallen samtidigt. Städning och plocka undan när alla elever inte gör sitt. Analys: Vad kan det bero på? Vissa elever har svårt att samarbeta och vill ha sin vilja fram. Vid undanplockning har vissa elever gått hem och då blir det färre som städar vilket i sin tur kan innebära att några har mycket att städa.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått X
Delvis uppnått
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: