Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2020-01-24 10:10 i Marnäs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Knutsbo/Junibackens förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Under vår terminen skolar vi in sex nya barn på avdelning -4.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Syfte

Vi pedagoger vill ge till våra nya barn en bra start på förskolan och vill skapa trygghet både för barn och vårdnadshavare.

Genom en gemensamt samarbete vill vi skapa en trygg grupp och få ihop gruppen med den nya barnen som kommer.

 

MÅL

-  Att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare under och efter inskolningen

-  Att väcka nyfikenhet och intresse för förskolan

- Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan

- Att få övriga barn att våra så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet

- Att skapa bra och öppet relation med vårdnadshavare

 

METOD

 

Innan inskolningen skickar vi en inbjudan med välkomstext och tider till den första inskolningsdagen.

Vi förbereder blanketter som  föräldrarna fylla i (hjälp oss att hjälpa, speciell kost, informations lapp med tider för inskolningen)

Vi kommer att ha två veckors inskolning som kan varieras och det kan beror på barnets behov. Första dagen kommer  barnen  och hälsa på en timme på förskolan sedan utöka vi tider till två eller längre tider.

Efter inskolningen kommer vi att få en inskolningssamtal med vårdnadshavare (inskolningssamtals mall skickas innan).

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar via bilder, video, observationen och lärloggar..

Vad dokumenterar vi

Varje pedagog ansvar för att dokumentera barn, hen är ansvarig för.

 

UTVÄRDERING

Vilka målområden har täckts in?

Vad fungerade/fungerade inte? Analys och reflektion.
Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: