👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9

Skapad 2020-01-24 10:18 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer under v.6-8 jobba med procent

Innehåll

begrepp                         metod                       problemlösning     kommunikation               resonemang

Prov geometri måndag

andel, del, det hela

DAH-triangeln

Gemensamma och individuella problem kring veckans uppgifter (ekvationer i problemen 2.4)

Fokusera på redovisningar

Gemensamma och individuella resonemangsuppgifter

Höjning, sänkning, förändringsfaktor, proportioner

förändringsfaktor= nya värdet/gamla värdet

Gemensamma och individuella problem kring veckans uppgifter

Fokusera på redovisningar

Gemensamma och individuella resonemangsuppgifter

Prov procent fredag

Repetition

Repetition 

Repetition 

Repetition 

 

Vi kommer använda oss av vardagliga problem kring procent

BEDÖMNING

Diagnos och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematiska förmågor

F
E
C
A
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom
Se sambandet mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom
Använda metoderna i, för dig, nya situationer
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du lärt dig
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang