👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillägg till Arbetsplan

Skapad 2020-01-24 12:36 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Tillägg till arbetsplanen

Innehåll

 

Hållbar utveckling  Skärhamns Förskola  

 För oss innebär arbetet med undervisning och lärande för en hållbar utveckling två delar. 

 Dels att vi har ett förhållningssätt  som genomsyrar hela utbildningen. Men också att vi använder metoder och strategier för att säkra att vi arbetar med de tre dimensioner av hållbar utveckling som finns. 

 För att bidra till och vara en del av en hållbar framtid vill vi ge barnen möjlighet och förutsättningar att utveckla handlingskompetens att känna lust och  mod till att reagera och agera. Att de ska se sig själva som problemlösare med förmåga att påverka och vilja att dela med sig. 

 Social och kulturell hållbarhet. 

Det innebär för oss Skärhamns Förskola att vi använder gemensamma samspelsstrategier.  Vi har ett tydligt arbetssätt kring normer och värden. Det innebär att vi sätter ord och bekräftar barnens känslor. Vi arbetar för samhörighet, ansvarskänsla, empati och omtanke. Med detta vill vi också bygga hållbara relationer som visar att alla har lika värde . Att vi får möta likheter och olikheter. Vi ger förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande. 

Ekonomisk hållbarhet. 

Vi sätter ord varför vi behöver hushålla med våra resurser, material och mat.Vi har ett utforskande arbetssätt som skapar nyfikenhet till att våra livsbetingelser förbättras. Vi använder återbruksmaterial exempelvis i lek och skapande aktiviteter. 

 Ekologisk och miljömässig hållbarhet. 

Vi skapar en god relation till vår närmiljö där vi upplever naturen både nära och längre bort. Ett utforskande arbetssätt ger barnen  upplevelser och erfarenhet i samspel med andra. Med detta skapas en känsla för att vara rädda om och ta hand om vår miljö . Vi sätter ord varför vi behöver ta hand om skräp samt varför vi behöver ta hand om luften och vattnet. 

 Hållbar Utveckling är ett grundläggande förhållningssätt som ska finnas med oss i alla undervisnings situationer.  Planerade och spontana.