Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Matematik 19/20

Skapad 2020-01-24 12:40 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Vad är matematik i förskolan? Syfte: att på en roligt och lustfyllt sätt upptäcka och utforska matematik.

Innehåll

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?

 Vi har ett bra material som utmanar barnen i deras matematiska tänkande så som sorteringsmaterial i olika former, pussel, spel, pärlor, lego och varierat byggmaterial. Barnen turas om att räkna barnen i samlingen, vi lär oss sånger, ramsor och sagor med siffror och antal, har olika matematik uppdrag både ute och inne, barnen turas om att vara matvärdar där man får hjälpa till att duka bordet och räkna tallrikar, glas och bestick, vi uppmärksammar veckodagar och månader med hjälp av månadsburkarna, vi pratar matematik när tillfällen ges i vardagen.

 

Vart ska vi? 

 Vi vill att barnen ska fortsätta ett vara intresserade av matematik och utmana dem i matematiskt tänkande. Barnen ska få öva på och lära sig mer om geometriska former,  känna igen och lära sig siffror, se likheter och skillnader, antal, måttenheter.

 

Hur gör vi? 

 Vi kommer att göra olika matematik uppdrag både inne och ute, tillföra nya sånger, ramsor och sagor med siffror och former, arbeta med siffror, mönster, former i våra skapande aktiviteter, införa matematik i rörelse aktiviteterna, använda oss av månadsburkarna, erbjuda sorteringsmaterial i olika former, bygga lego efter ritning, erbjuda spel med tärning, färger och mönster och göra enklare mellanmål.

 

Lärmiljöer/material?

Få in matematik som en naturlig del i vår miljö.

 

(Utvärdering: (skrivs i rutan för reflektion och analys ).Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

 

(Hur blev det? (Skrivs i rutan för reflektion och analys).  Utvärdering, reflektion och analys . Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: