Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO; djur och natur

Skapad 2020-01-24 13:27 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vid återkommande tillfällen har barnen på Topasen uppvisat ett intresse över hur årstiderna hänger ihop. För att vidareutveckla det har vi skapat ett års bord där vi tillsammans följer den förändring som sker i vår natur , vi vill även återspegla djurens tillvaro och betydelse i naturen,samt hur naturen och djuren samspelar tillsammans.

Innehåll

mål:


Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra.

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi har valt att arbeta i ett bredare perspektiv för att tillsammans med barnen öka vår förståelse hur djur/ natur hänger samman, samt att lyfta fram de förändringar som sker under årstiderna.  I ett lustfyllt lärande sammankopplar vi våra kompetenser med kunskap, nyfikenhet och musik.

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Undervisningen kommer att innehålla samtliga funderingar som utgår från barnens intresse, vi kommer att titta närmre på de olika djuren och tillsammans leta fakta och information, vi kommer att lyfta kunskaperna vidare i skapande form och se hur  årstiderna hänger ihop som höjer innehållet i vårt lärande. 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?

I diskussioner tillsammans med barnen blev intresset stort för några djur som de ville skulle flytta in  på vårt årsbord, de valde älg,mask,björn och snigel. Vi började med att leta bilder och fakta om respektive djur och skrev ut bilderna för att sätta upp dem som dokumentation. 

Arbetet fortsatte med djuren men hittade en annan inriktning efter barnens intresse, de började att visa intresse för kaninen och dess tillvaro.

I vår mindre grupp presenterade vi boken om Harry och Hjärtat som är två kaniner som berättar om sin tillvaro i skogen. Barnen visade stort intresse och många tankar och funderingar tog fart. För att öka spänningen lite så hade Hoppe Hare flyttat in i en av pedagogernas ficka och han behövde hjälp av barnen med diverse saker.... barnen tog uppdragen på fullaste allvar och lovade Hoppe att de skulle hjälpa honom. 

Vi började med att fråga Hoppe vad som var viktigast nu i vintertid och han svarade att det var att bygga ett bo till honom där han kunde  sova gott och skydda sig gentemot fienderna i skogen....

Barnen började att fundera vilka fiender Hoppe hade och hans vänner i skogen, vi tog hjälp av Harry och Hjärtat och de berättade utifrån litteraturen...vilka fiender de mötte i skogen. 

När vi hade mött de olika karaktärerna som de hade som fiender; ugglan,jägaren, räven så dramatiserade vi de olika djuren och hur kaninerna skulle göra för att inte möta dem i skogen.

Barnen var ivriga att dramatisera och vi spelade olika rollekar så att vi kunde använda oss utav olika strategier som t.ex lukta oss till fienden, gömma oss samt hur man var listig som en räv....

Efterhand som leken avtog beslöt barnen att de skulle bygga ett bo till kaninerna. Harry och Hjärtat visade exempel på hur deras bo kunde se ut och barnen diskuterade vilka material de skulle behöva. Det enklaste sättet att bygga var lådor så vi skickade små lappar hem där vi undrade om barnen kunde ta med sig lådor till förskolan.

Barnen kom dagen efter med skokartonger och på vår promenad till skogen valde vi att samla material till att bygga de olika hemmen. Barnen samlade pinnar, mossa samt löv.

 

I samråd med barnen reflekterar vi tillsammans över arbetsprocessen samt vad vi behöver tillföra för att driva arbetet vidare. 

I gruppen som vi döpt till Ekorrgruppen började vi med att läsa en bok om hur ekorrar lever, därav kom namnet på gruppen. Detta fångade verkligen barnen och det blev fina diskussioner om naturen runt om ekorrarna. Detta ledde in på trädens blad och de olika färgerna bladen har vid olika årstider. Barrträden är alltid gröna och barren sitter kvar året om. Det barnen också kom fram till är att det finns olika sorters barrträd och vi jämförde och letade efter olika barrträd. Där vi nu bedriver vår under visning (utomhus) fanns det faktiskt ett barrträd och vi kom fram till att den kallades för EN och vi tänkte efter och kom på några andra sorters barrträd som finns.

Vi lärde oss mycket om hur ekorrarna bygger sitt bo och bestämde att vi skulle göra ett eget ekorrbo med material som vi hittar på våra skogsutflykter. Barnen var otroligt engagerade vid bygget och samarbetade när de skulle leta material och därefter bygga boet.

Något de också fick lära sig i boken var hur ekorrarna gör för att varna sina kompisar vid fara. De stampar, smackar och viftar på sin svans. Utifrån denna nya kunskap fick barnen leka en lek där ett av barnen är hök (som är en av ekorrens fiende), resterande barn är ekorrar och gör som ekorren och varnar sina kompisar: Genom att smacka,stampa och vifta på svansen. Därefter springer de och gömmer sig och Höken får leta. Denna lek blev otroligt populär och barnen vill göra den om och om igen varje gång gruppen träffas. Därför har det blivit så att vi avslutar med denna lek varje gång då vi träffas i ekorrgruppen.

När vi läste boken om ekorren ledde detta också in på diskussioner om fåglar som verkar vara ett annat stort intresse i gruppen, därför bestämde vi att vi skulle leta efter olika sorters fåglar och lyssna på deras läten under våra promenader till skogen. Då vi ju numera bedriver undervisningen utomhus leder detta också till möjligheter att upptäcka saker och studera under tiden vi har vår grupp. Under tiden vi läste var det någon som upptäckte en fågel och kunde benämna den vid namn. Vi gjorde då ett uppehåll i läsningen och pratade lite om detta. Ett utmärkt sätt att lyssna på barnens intressen. Många av barnen känner till en del olika sorters fåglar och kan benämna dem vid namn och detta ger de andra barnen en möjlighet att lära sig.

 

 

 

 

-Val av undervisningens innehåll

Nu har det gått ett tag sedan vi arbetade med Harry och Hjärtat, och barnens intresse tog en ny vändning. I samband med att vi diskuterade vad kaninerna äter i skogen började vi att diskuterar vårt eget odlande i vår trädgård. Barnens tankar och idéer började att ta form och vi var överens om att vi tillsammans skulle odla i större skala på vår förskola. I våra tankar beslöt vi oss för att odla i olika former, i snön som i slutändan skapades till en egen växthuseffekt, hydroponisk odling samt ett större projekt i form av kolonilott.

Barnen har i samarbete med köket odlat ärtskott inne på avdelningen i form av ett mindre växthus, där vi sedan har följt processen och skördat. 


-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

 

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: