Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förintelsen

Skapad 2020-01-24 13:28 i Munkegärdeskolan Kungälv
Eget arbete kring förintelsen
Grundskola 9 Historia
Under andra världskriget pågår även Förintelsen. Vi ska nu gå in på djupet av dess orsaker, händelser och konsekvenser.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att:

Vi ska nu studera en av de mörkaste perioderna i vår världs, men framförallt Europas, historia - Förintelsen. Vi kommer att läsa orsakerna till och konsekvenserna av Förintelsen.

Det centrala innehållet som vi kommer möta är:

• Förintelsen, dess orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper och nationella identiteter.

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Genomförande:

Arbetet kommer ske genom att vi kommer ha genomgångar och titta på filmer om Förintelsen. Du kommer också att få göra en skrivuppgift (enskilt).

Du ska kortfattat redogöra för

… Vilka orsaker fanns det till att Förintelsen kunde hända?

… Vart inträffade Förintelsen?

… Hur gick det till under förintelsen?

… Varför förföljde nazisterna judar, homosexuella, romer m.fl.?

… Varför var det ingen som stoppade Förintelsen?

… Kan detta hända igen?

Resonera både ur Tysklands perspektiv, judarnas perspektiv och övriga världens perspektiv.

 

 

Uppgifter

 • Om detta må ni berätta

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: