Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande 2019-2020 Myran

Skapad 2020-01-24 13:30 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På förskolan har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt, ha inflytande och vara medskapande i sin egen vardag. I våra pedagogiska miljöer kan vi stärka barnens delaktighet genom att låta dem vara delaktiga i utformningen av dem. Med hjälp av konkret material utmanas och inspireras barnen att göra egna val. Genom att vara medskapande och närvarande vuxna ger pedagogerna förutsättningar för att barnen ska bli självständiga. För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet för att kunna ta del av barnens tankar, behov och egna idéer. När det gäller de yngsta barnens önskan får pedagoger tolka genom barnens agerande och kroppsliga uttryck. Genom samtal med föräldrarna får pedagogerna veta vad barnen tycker om och föräldrarna känner att de blir delaktiga. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att ett majoritetsbeslut gäller.

Innehåll

 

 

 

 

 

1.

2. Planerade insatser

Barnen ska ges inflytande och själva välja sina platser på mattan till fruktstunden, med hjälp av färg kort.

Barnen ska få möjlighet till aktiva val genom att kunna välja aktiviteter med hjälp av bilder på hyllor, bord och vägg.

Barnen ska få ökad förståelse till att påbörja och avsluta aktiviteter samt ta ansvar för undanplockning.

 

3. Förväntade effekter

 Barnen ska få möjlighet till att känna sig delaktiga och självständiga genom att kunna påverka var de ska sitta under fruktstunden.
Att de ska kunna påverka sin dag, genom egna val av aktiviteter och kunna välja det de själva är intresserade av.
Ta ansvar för både material och miljö på sin avdelning samt lätt kunna hitta det de vill sysselsätta sig med.

 

 

 

4. Metod

Genom dokumentation och observation av barngruppen.

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: