Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering Hållbar utveckling, v 5.

Skapad 2020-01-24 13:50 i 093021 Förskolan Tule Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Vikten av att värna om varandra och sin miljö.

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Att ta hand om varandra. Hjälpas åt. Empati.

Att skräp slängs i papperskorgen

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Samarbetslekar:

- Gubben i lådan

- Sångsamling och hålla handen

 

Parken:

Plocka skräp i parken

 

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Var ska skräpet vara?

Kan du hjälpa en kompis?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 tror att vissa vet var skräp ska slängas.

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: