Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg och differentierad undervisning-Ordgrupper med penpal

Skapad 2020-01-24 14:16 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. ur lpfö -18

Innehåll

Datum: 2020-01-24

Ansvarig för aktiviteten: Sara

Vilken grupp den berör: 3-4år

Material: Penpal och bildstöd

Nulägesbeskrivning: Språket är en viktig del i förskolan för alla barn och även för de flerspråkiga barnen med svenska som andra språk. Vi jobbar med penpal den talande pennan på vår förskola/avdelning. Då vi under planerade aktiviteter och i våra vardagliga rutiner hör vi  att barnen med svenska som andra språk saknar beskrivande ord i deras ordförråd.

Beskriv av aktivitet med syfte: Vid just påklädning har många barn inte alla ord för våra ytterkläder, därför vill jag ha aktiviteter med penpal där vi kan få det beskrivande ordet på svenska och barnens modersmål. Jag kommer att göra en mätning på vilka ord de kan innan vi påbörjar första aktiviteten och mäta till sista tillfället. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: