Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthults mål och utvecklingsplan Vt-20 Matematik

Skapad 2020-01-24 14:53 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från Lpfö18 2:2 Omsorg, utveckling och lärande

Innehåll

Avdelning

Katthult

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn får urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Nuläge

Barnen utforskar matematik i sin vardag varje dag. Barnens matematiska lärande ska medvetandegöras.

Utveckling pågår när barnen

Visar intresse för matematiska begrepp.

Utveckling pågår när vi tillsammans utforskar matematiken.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vara närvarande pedagoger.

Arbeta i mindre grupper.

Synliggöra barnens lärande och utveckling i dokumentation på avdelningen.

Så här ska vi följa upp

På reflektionstiden i arbetslaget ska vi reflektera över hur arbetet ska fortlöpa. Vi kommer att lägga stor vikt vid barnens tankar och reflektioner.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På reflektionstiden dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: