Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love

Skapad 2020-01-25 08:07 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nu ska vi jobba med temat kärlek på engelskan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet är att du ska få jobba med att förstå och tolka engelska, samt att kommunicera på engelska, under temat "Love". Temat innehåller vardagsnära ord, bekanta ämnesområden som vänskap och kärlek, åsikter, erfarenheter, känslor med mer. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig genom att jobba med uppgifter på bland annat Gleerups. Vi kommer att läsa och skriva kortare texter om kärlek, lyssna på samtal, se filmklipp och diskutera ämnet.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Delta i diskussioner
 • Genomföra skriv- och läsförståelseuppgifter. 
 • Lyssna på engelska språket och ta till dig innehållet. 

Hur du får visa vad du kan:

Du visar löpande på lektionerna vad du kan. Du får visa genom att delta och genomföra uppgifterna. Genom att lyssna på samtal om kärlek i olika hörövningar kommer du att visa vad du kan.  Du kommer bland annat att få göra Blackout poetry, skriva om ett kärleksproblem samt hjälpa en vän med ett kärleksproblem, läsa texter om kärlek och reflektera över dess innehåll. Du kommer även att få se en film där du skall reflektera över budskap och kärlek som tema. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: