👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2020-01-25 14:11 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Teknik, utgår från puls materialet.
Grundskola F – 3 Teknik
”Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik.”

Innehåll

Arbetsområde: 

Vi ska titta närmare på tekniska saker som vi använder oss av för att underhålla vår vardag. Vi tittar på möbler, kläder, köksredskap och badrum. Det är många vardagliga ord och begrepp som vi ska bekanta oss med.

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna tekniska vardagliga begrepp och ord. Du ska dessutom känna till några vardagliga uppfinningar.

 Arbetssätt:

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne och vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete. Vi lär oss hur man använder enkla maskiner för att underlätta vardagen. Du ska ta med dig ett tekniskt föremål hemifrån som du beskriver och förklara hur den fungerar för kamraterna i klassen. Du ska få titta på film om teknik. 

Redovisningsform:

Under arbetets gång dokumenterar det vi lär oss.

Du berättar för dina klasskamrater om en teknisk pryl du valt.

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna benämna många vardagliga föremål.

Du ska dessutom känna till några vardagliga uppfinningar.

Reflektion:

Du ska kunna förstå och förklara hur olika tekniska saker kan användas och hur de fungerar.

Namnge tio olika köksredskap.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6