Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter, djur, fåglar och växter

Skapad 2020-01-26 11:43 i Nyhammars skola Ludvika
Vi arbetar med ämnet Vinter och samlar fakta om vad som är typiskt för denna årstid. Eleverna gör bl.a jämförelser med andra årstider, som de lär sig namnge.Skillnader och likheter mellan några stannfåglar och djurs förmåga att klara sig på vintern blir områden som vi tränar på.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Hur vet vi att det är vinter och hur klarar sig skogens djur, fåglar och växter under vintermånaderna?

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Vad är typiska vintertecken?

Hur ser och vet vi att det är vinter?

Vilka månader är det vinter?

Hur klarar sig skogens djur, fåglar och växter under vintermånaderna?

 

Vi lär oss detta genom att:

Arbeta i grupp, kommunicera tankar och reflektioner.

Samla gemensamma fakta och kunskap i tankekarta.

Se faktafilmer och ta del av faktaböcker.

Göra enkla observationer i naturen.

Träna förmågan att jämföra och se skillnader / likheter.

Träna på att samla och sortera fakta.

     

     Vi visar vad vi lärt genom att:

       Redovisa i text och bild.

       Aktivt delta i diskussioner och lektioner, både praktiskt och teoretiskt.

       Läsa efter förmåga och skriva en faktatext.

       Samla information.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: