Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap. År 8

Skapad 2020-01-26 12:07 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under resterande delen av Ht-2019 och början av Vt-2020, kommer vi att läsa om Österländska religioner. Vi kommer att läsa om den gamla persiska religionen ”Zoroastrismen” som är en gammal monoteistisk religion, grundad ca 1500 f.kr. Vidare så kommer vi att läsa om “Hinduismen” och om ”Buddhismen”, som idag är två världsreligioner. Studierna kommer att beröra Kinesernas tro på ”Yin/Yang” och ”Dao” men även levnadsreglerna enligt ”Konfucianismen”. Området kommer att avslutas med studier om Japans religion ”Shintoismen”.

Innehåll

Planering i Religionskunskap. Årskurs 8. 

Under resterande delen av Ht-2019 och början av Vt-2020, kommer vi att läsa om Österländska religioner. 

Vi kommer att läsa om den gamla persiska religionen ”Zoroastrismen som är en gammal monoteistisk religion, grundad ca 1500 f.kr. 

Vidare så kommer vi att läsa om “Hinduismen” och om Buddhismen”, som idag är två världsreligioner. 

Studierna kommer att beröra Kinesernas tro på ”Yin/Yang” och ”Dao” men även  levnadsreglerna enligt ”Konfucianismen”. Området kommer att avslutas med studier om Japans religion ”Shintoismen”.   

 

 

 

Syfte: Att eleven skall få en grundläggande kunskap om de österländska religionernas innehåll. 

 

 

Mål: Att eleven på ett tydligt sätt skall kunna redogöra för de aktuella religionernas trosuppfattning och centrala innehåll. 

 

 

 

Litteratur. 

 

Clio:    Hinduismen. 

Clio:    Buddhismen. 

 

SO-rummet: 

 

“Religion7-9”(Utkik). Hinduism (sid 236-257) 

“Religion7-9”(Utkik). Buddhism (sid 280-303). 

 

   Länkar:  

“Hinduism”  

”Buddhism” 

Zoroastrismen 

 

 

Arbetsgång: 

1.Vi läser i Clio om “Hinduismen” och arbetar med läsguiderna i texten. 

   Vidare så läser vi i boken “Religion7-9”(Utkik) om “Heliga skrifter” och 

    “Hinduismen i samhället”. I detta område gör eleverna en elevuppgift, där man i grupper ska diskutera “Kastsystemet”, sett från olika perspektiv. 

    

 

 

2. I början av Vt-2020, kommer vi inledningsvis läsa om den        

    monoteistiska religionen  Zoroastrismen” (se separat länk i Clio). 

    I uppgiften ingår att svara på frågorna till textmaterialet. 

 

 

 

3. Vi läser om den andra Österländska Världsreligionen i Clio      

    “Buddhismen” och arbetar med läsguiderna i texten. 

 

    Här ingår uppgiften att jämföra de två världsreligionerna i  

   “Arbetsblad 1. Österländska religioner” (se separat uppgift).  

    Till uppgiften skall ni läsa och hämta uppgifter från texten i boken  

    “Religion 7-9”(Utkik). Hinduism (sid 236-257). 

     Religion 7-9”(Utkik).Buddhism (sid 280-303). 

 

 

4. Vi skall läsa om kinesernas tro på ”Yin/Yang” och ”Dao” men även om   

     levnadsreglerna enligt ”Konfucianismen”. Området kommer att avslutas   

     med studier om Japans religion ”Shintoismen”.   

 

 

 

 

 

Området examineras genom ett skriftligt prov på Zoroastrismen, Hinduismen och Buddhismen vecka 11 

8B:   onsdag 11/3. 

 

8A:   fredag   13/3 

 

 

Skriftlig inlämningsuppgift, som skall vara klar och inskickad senast fredag 20/3 till olof.glaas@edu.stockholm.se 

 

 

 

 

 

Instruktioner för den individuella skriftliga inlämningsuppgiften: 

1. Välj ett ämne från det arbetsområde vi nu läser om. (titta gärna i listan om de nio punkterna som tillhör uppgiften 

“Arbetsblad 1. Österländska religioner” 

2. Öppna ett word-dokument i One-Drive. 

Skriv en fråga till textmaterialet så att jag vet vad du vill ta reda på. 

3. Läs och hämta grundfakta om ämnet från tillhörande bok ”Religion 7-9". 

(Utkik). Komplettera fakta från t.ex.  www.ne.se, SO-rummet eller från någon annan uppslagsbok. 

4. Skriv om ämnet som en berättelse, eller som faktatext(ca 1,5 sida).   Reflektera sedan över ämnet. Kom ihåg att du måste utveckla resonemang om “Orsaker till” (hur” och varför) och “Konsekvenser “ av en händelse, när du skriver dina reflektioner 

 

Max tre sidor med textstorlek 12. 

5.  Avsluta det skriftliga inlämningsarbetet med att skriva en källförteckning på en separat sida längst bak i den skriftliga Inlämningsuppgiften. 

6. Skicka din skriftliga Inlämningsuppgift till olof.glaas@edu.stockholm.se 

 senast på kvällen 20/3. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: