👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och naturvetenskap

Skapad 2020-01-26 12:24 i Förskolan Skogsbacken Örbyhus Tierp
Förskola
Att det ska bli ett levnadssätt att värna om naturen, källsortera och synliggöra matematikens betydelse i vardagen

Innehåll

 

Kartläggning barnens intresse 

 Leka affär

sortera olika material tex knappar 

siffror, bokstäver

Spela spel

Idrottshallen

 

Specifikt lärande:

Vi vill att barnen ska få kunskap om återvinning, och varför det är viktigt för miljön. Vad händer i naturen när vi kastar skräp?

Ge barnen förutsättningar att använda matematik i leken för att undersöka siffrornas betydelse i vardagen. Att förstå sambandet mellan priset av en vara och pengens värde. ( olika material som betalning).

 

Vad krävs av oss pedagoger 

Delaktighet, hjälpa barnen att utveckla leken t.ex. genom att tillsätta nytt material eller visa på lekregler.

Lyhörda på barnens funderingar och frågor.

Vad krävs det av miljön

En inspirerande miljö, där barnen får vara delaktiga i utformningen. 

 

Aktiviteter/ utmaningar till barnen: 

Bygga en affär inomhus och utomhus tillsammans med barnen, med olika utformningar.

Använda material från materialvärlden i arbetet om att lära sig mer om olika material (plast, papper, glas och metall)  återvinning.

 

Hur dokumenterar vi:

Foto, observationer, lärlogg, reflektioner och unikum

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18