Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handboll

Skapad 2020-01-26 13:51 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 4 och 5 att arbeta inom området lagspel - handboll. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

Innehåll

Planering

 

1. Syfte och långsiktigt mål

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

I handboll lär du dig komplexa rörelser så som springa, kasta, fånga, studsa, skjuta och hoppa. Du tränar även ditt sociala samspel med andra elever. Din samarbetsförmåga kommer att prövas samt din sida av att visa respekt för lagkamrater och klasskamrater. Du kommer att:

 • träna motorisk förmåga (kasta, fånga, springa öga/handkoordination). 
 • träna din kondition
 • öva din teknik i de olika spelen
 • få ökad spelförståelse och taktisk förståelse
 • förstå betydelsen av att ha ett bra lagspel och varje spelares roll i laget
 • kunna förutse eventuella risker i spelet och förebygga dessa

 

2. Centralt innehåll

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 

3. Kunskapskrav

Du kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor.

 • Kunskaper om vilka regler som gäller i lagspel handboll.
 • Förmågan att delta i ett lagspel.
 • Kunskaper om vad som krävs för att utveckla ett lagspel.
 • Förmåga att utföra tekniska moment som passar, skott etc.

Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

4. Moment/period

Vi kommer under veckorna 4 och 5 att arbeta inom området lagspel - handboll. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

 

5. Undervisning samt arbetssätt

Vi kommer att genomföra övningar, lekar och spel där man måste dribbla, kasta, studsa, sikta, hoppa, springa, passa och samarbeta.

Vi kommer att öva på:

 

 • Dribbla
 • Skott
 • Passningar
 • Följa regler 
 • Förstå regler
 • Spelförståelse
 • Positioner
 • Samarbete
 • Passningsspel
 • Teknik

 

6. Digitala verktyg

 Teknikanalys på film.

 

7. Bedömningssituationer samt elevens medverkande

Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid dels via unikum efter avslutat moment.

 

En summativ bedömning utifrån kunskapskraven (Lgr 11) sker i slutet av terminen. 

 

8. Utvärdering och återkoppling

Utvärdering och återkoppling sker efter avslutat moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  Idh  4-6Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 •  Idh  4-6Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 •  Idh  4-6Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 •  Idh  4-6Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 •  Idh  4-6Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Kunskapskrav
 •  Idh  E 6Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 •  Idh  E 6Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  Idh  E 6Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 •  Idh  C 6Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 •  Idh  C 6Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  Idh  C 6Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 •  Idh  A 6Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 •  Idh  A 6Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  Idh  A 6Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser

Idh
 Handboll

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 •  Idh  röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  Idh  planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  E C A
 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: