Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och skala -Matematik åk 4

Skapad 2020-01-26 15:36 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
Mäta, räkna och rita!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Mål

När är du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
- använda en linjal för att mäta och rita sträckor i cm och mm,
- enhetsomvandla m, dm, cm och mm,
- mäta och beräkna omkrets,
- enhetsomvandla mil, km och m,
- tolka, skriva och avbilda enkla skalor,
- tolka olika typer av tabeller.

Metod

Vi kommer att arbeta med matematikboken Eldorado som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt.
Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer. Läxor kan tillämpas för att befästa kunskaperna.

Bedömning

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:
-redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,
-deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,
-använder dig av begrepp som hör till avsnittet,
-presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, dvs hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och skala -Matematik åk 5

Längd och skala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sträckor i cm och mm
Du kan med stöd mäta och rita sträckor.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan med säkerhet mäta och rita sträckor.
Enhetsomvandla m, dm, cm och mm
Du kan enhetsomvandla någon av enheterna m, dm, cm och mm.
Du kan enhetsomvandla m, dm, cm och mm.
Du kan med säkerhet enhetsomvandla m, dm, cm och mm.
Omkrets
Du kan med stöd mäta och beräkna omkrets.
Du kan mäta och beräkna omkrets.
Du kan med säkerhet mäta och beräkna omkrets.
Enhetsomvandla mil, km och m
Du kan enhetsomvandla någon av enheterna mil, km och m.
Du kan enhetsomvandla mil, km och m.
Du kan med säkerhet enhetsomvandla mil, km och m.
Skala
Du kan med stöd tolka, skriva och avbilda enkla skalor.
Du kan tolka, skriva och avbilda enkla skalor.
Du kan med säkerhet tolka, skriva och avbilda skalor.
Tabeller
Du kan avläsa någon typ av tabell.
Du kan tolka olika typer av tabeller.
Du kan med säkerhet tolka olika typer av tabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: