Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 Sverige

Skapad 2020-01-26 18:30 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
I 4:an arbetar vi med vårt avlånga land Sverige. Vi ska lära oss vilka Sveriges landskap, berg och sjöar är och känna till vad som kännetecknar dem.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Sverige är ett avlångt land med en 250 mil lång kust. Naturen och klimatet skiljer sig mycket från norr till söder. Ungefär halva Sverige är täckt av skog, men vårt land har även stora våtmarker, öppna slätter, många insjöar och fjäll.

 

Vad ska du lära dig?

 • De svenska natur- och kulturlandskapen.
• Sveriges naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar. Var resurserna finns samt vad de
används till.
• Sveriges befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av den.
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Även topografiska och
tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • ... läsa och diskutera faktatexter med utgångspunkt från läroboken PULS  
 •     Geografi Sverige.
 • … se filmer som Geografens testamente
 • … arbeta med egna texter och bilder.
 • ….träna på namngeografi på t ex Seterra

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

 

 .....få visa i diskussioner i både stor och liten grupp hur du kan resonera och visa förståelse bl a genom att använda ämnesspecifika begrepp samt ditt deltagande under lektionerna
.....göra skriftliga avstämningar om Sveriges namngeografi, naturresurser mm
.....rita din bild av Sverige på fri hand utan tillgång till kartor eller läroböcker efter avslutat arbete, för att se din egen utveckling under arbetsområdet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4 Sverige

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändra jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändra jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på hänger ihop med var människor bor.
Du kan utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på hänger ihop med var människor bor.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Ny aspekt
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: