Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dryckeskunskap

Skapad 2020-01-26 19:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Dryckeskunskap
Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp dryckestraditioner och behandlar lagar och andra bestämmelser som gäller för servering av alkoholhaltiga drycker.

Innehåll

Välkommen till kursen!

 

 

Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng (DRYDRC0 )

Kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering omfattar punkterna 1—8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—3.

 

Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Syfte/förmågor

 1. Kunskaper om ansvarsfull alkoholservering, alkoholpolitik, etiska frågor och lagar och andra bestämmelser inom området samt om alkoholens skadeverkningar.
 2. Kunskaper om varma och kalla drycker.
 3. Kunskaper om dryckestraditioner och olika dryckers historia.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
 5. Förmåga att använda redskap och utrustning samt att välja och använda arbetsmetoder.
 6. Förmåga att arbeta hygieniskt, ergonomisk och säkert.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.

 

Centralt innehåll

Metodhandledning

Det här ska du lära dig och bli bedömd utifrån:

1. Ansvarsfull alkoholservering:

Känna till vad ansvarsfull alkoholservering är och vilka lagar som gäller vid servering. Kunna diskutera etik- och moralfrågor samt alkoholpolitiska frågor. Känna till alkoholens skadeverkningar.

2. Framställning tradition och historia:

Hur olika drycker framställs och hanteras, deras ursprung, karaktär, historia och användningsområde. Känna till svenska och internationella dryckestraditioner.

3. Praktiskt arbete:

Planera och organisera arbetet (Mise en Place). Välja rätt redskap och använda dem på ett korrekt sätt, med ett bra resultat. Servera dryck på rätt sätt med rätt vald utrustning. Arbeta hygieniskt, ergonomiskt och säkert. 

4. Bedöma den egna förmågan:

Eleven bedömer sitt arbete, samarbetar med andra och använder fackspråk.

 

 

 

Uppgifter

 • Hemuppgift "De stora vinländerna i Europa".

 • Bryggning av öl.

 • Grupparbete alkoholens konsekvenser kok2

 • Svensk alkohollag och dess historiska framväxt.

 • Grupparbete Alkoholens konsekvenser och servering

 • Spritläxan

Matriser

Dry
DRYDRC0

Rubrik 1

Drycker och ansvarsfull alkoholservering DRYDRC0 100poäng

Ansvarsfull alkoholservering

1 A. Ansvarsfull alkoholservering 1 B. Etik och moral 1 C. Alkoholpolitiska frågor 1 D. Alkoholens skadeverkningar
 • Dry  -   Svensk alkohollagstiftning.
 • Dry  -   Fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar av alkohol samt risker kopplade till alkoholkonsumtion.
 • Dry  -   Etiska frågeställningar med anknytning till alkoholservering.
1 A. Ansvarsfull alkoholservering och lagstiftning
Känna till vad ansvarsfull alkoholservering är och vilka lagar som gäller vid servering.
Eleven beskriver översiktligt vad som menas med ansvarsfull alkoholservering samt redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller vid alkoholservering.
Eleven beskriver utförligt vad som menas med ansvarsfull alkoholservering samt redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller vid alkoholservering.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vad som menas med ansvarsfull alkoholservering samt redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som gäller vid alkoholservering.
1 B. Etik och moral
Kunna diskutera etik- och moralfrågor
Eleven diskuterar översiktligt etik- och moralfrågor med anknytning till alkohol
Eleven diskuterar utförligt etik- och moralfrågor med anknytning till alkohol
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etik- och moralfrågor med anknytning till alkohol
1 C. Alkoholpolitiska frågor
Alkoholpolitiska frågor
Redogör översiktligt för någon alkoholpolitisk fråga.
Redogör utförligt för några alkoholpolitiska frågor.
Redogör utförligt och nyanserat för flera alkoholpolitiska frågor.
1 D. Alkoholens skadeverkningar
Känna till alkoholens skadeverkningar
Dessutom beskriver eleven översiktligt alkoholens skadeverkningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt alkoholens skadeverkningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat alkoholens skadeverkningar.

2 Framställning, tradition och historia

2 A. Framställning 2 B. Användningsområde, historia och traditioner
 • Dry  -   Tillverkning av vin, öl och spritdrycker.
 • Dry  -   Svenska och internationella dryckestraditioner samt hur olika drycker har utvecklats över tid.
 • Dry  -   Serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker.
2 A. Framställning
Hur olika drycker framställs
Eleven beskriver översiktligt hur olika drycker framställs
Eleven beskriver utförligt hur olika drycker framställs
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika drycker framställs
2 B. Användningsområde, historia och traditioner
Hur drycker hanteras, deras ursprung, karaktär, historia och användningsområde. Känna till svenska och internationella dryckestraditioner
Hur drycker ska hanteras samt deras ursprung, karaktär, och användningsområde. Dessutom beskriver eleven översiktligt svenska och internationella dryckestraditioner samt olika dryckers historia.
Hur drycker ska hanteras samt deras ursprung, karaktär, och användningsområde. Dessutom beskriver eleven utförligt svenska och internationella dryckestraditioner samt olika dryckers historia.
och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär, och användningsområde. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat svenska och internationella dryckestraditioner samt olika dryckers historia.

3. Arbetsuppgifter:

 • Dry  -   Serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker.
 • Dry  -   Användning av redskap och utrustning vid hantering och servering av drycker.
 • Dry  -   Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
3. Arbetsuppgifter praktiskt
Planera och organisera arbetet (Mise en Place). Välja rätt redskap och använda dem på ett korrekt sätt, med ett bra resultat. Servera dryck på rätt sätt med rätt vald utrustning. Arbeta hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med visst handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är tillfredsställande och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är tillfredsställande och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med mycket gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är gott och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.

4. Bedöma den egna förmågan

Kundbemötande och fackspråk.
 • Dry  -   Kundbemötande och fackspråk.
4. Bedöma den egna förmågan:
Eleven bedömer sitt arbete, samarbetar med andra och använder fackspråk.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar med andra och använder med viss säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar med andra och använder med viss säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar med andra och använder med säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: