Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty9, Musik

Skapad 2020-01-26 20:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete kring olika hobbys och intressen med fokus på sporter och musik.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du lär dig uttrycka dig inom temat musik så att du t.ex. kan samtala om detta ämne på våra språkcaféer.

Innehåll

Detta arbetar vi med:

Eleverna lär sig att muntligt och skriftligt berätta om sina musikintressen. De läser texter och lär sig nya ord och fraser samt tränar på att använda dessa i ett sammanhang. Eleverna gör och framför dialoger. De får bekanta sig med musik från målspråksländerna och lär sig kommentera den och musik de själva lyssnar på. De framför en egen presentation av en musiker/grupp. Språkligt fortsätter de bl.a. att träna starka och svaga verb i olika tempus, modala hjälpverb och olika prepositioner. De får också lära sig mer om olika personliga och possessiva pronomen. De förbereder sig också speciellt inför att kunna föra enkla samtal på våra språkcaféer.

Redovisningsformer:

För att visa vad man kan ska man:

- arbeta aktivt på lektionerna

- delta aktivt i muntliga uppgifter som t.ex. samtal kring olika musikstilar eller låtar

- framföra olika dialoger, egenhändigt skrivna eller spontana

- genomföra en muntlig presentation 

- genomföra läs- och hörförståelsetest

- genomföra muntliga och skriftliga läxförhör

- redovisa ord-/fraskunskap och språkriktighet på prov

- delta aktivt i våra språkcaféer

Eleverna arbetar mot följande delmål:

- att kunna LYSSNA på och FÖRSTÅ huvuddelen av det som sägs på lektionen

eller i olika hörövningar

- att själva MUNTLIGT kunna återge vilken sorts musik man lyssnar på, när och varför

- att kunna LÄSA och FÖRSTÅ för ämnet passande texter

- att SKRIFTLIGT visa att de har tillgodogjort sig den nödvändiga vokabulären

och språkriktigheten.

- att MUNTLIGT kunna producera och interagera

- att KÄNNA TILL NÅGOT om de länder där tyska talas t.ex. lite om musik från tysktalande länder

- att kunna INSE och FUNDERA över hur man bäst lär sig språket samt utveckla STRATEGIER för att förbättra kommunikationen

- att kunna arbeta ENSAM och I GRUPP samt TA ANSVAR för sin inlärning

Matriser

M2
Kunskapskrav i Tyska år 9

Lyssna och förstå

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Strategier för hörförståelse
Du använder dig av någon strategi för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.

Läsa och förstå

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Förstå
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att mer utförligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Strategier för läsförståelse
Du använder dig av någon strategi för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.

Skriva

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Producera
När du skriver formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du producerar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du producerar och gör enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du producerar och gör förbättringar.

Tala

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Producera
När du talar formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
Interagera
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: