👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskola klass regnbåge arbetspass Ja-Nej vt20

Skapad 2020-01-26 21:09 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Under arbetspasset kommer du att arbeta på olika sätt med att välja mellan möjligheter med hjälp av dina ja - och - nej - klossar.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven förstår betydelsen av klossarna som symboliserar ja och nej.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleven får ett aktivitetserbjudande antingen genom ord eller genom att personalen låter henne testa (t.ex. snurra, spela musik, massage mm.). Eleven får sedan frågan om hen vill fortsätta. Ja- och- nej-klossarna placeras under handen. Genom beröringen berättar vi för eleven vilken hand som står för vilket svar. Så fort eleven visar en rörelse i en av händerna reagerar vi på elevens svar.

 

  

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- rör på en av dina händer och är uppmärksam på det som händer

- visar förståelse för betydelsen av ja- och- nej- klossarna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9