Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning Räven -20

Skapad 2020-01-27 07:10 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Högläsning stimulerar individens språkutveckling och bjuder in till ett intresse för böcker och samtal.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen och stimulerar fantasin och tänkandet. Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnen.

Vi vill att alla i barngruppen får ta del av högläsning och att alla får möjligheten för ett intresse för böcker och berättelser.

Efter lunch har vi vila och en medans några behöver sova får en del av barngruppen har vila i form av högläsning innan det är dags att påbörja eftermiddagens aktiviteter och fria lekar. 

Under högläsningen får barnen höra ord som de annars kanske inte gör, om ingen av oss vet vad ordet betyder tar vi reda på det. Detta i sin tur skapar samtalsämnen.

 

Mål

Målet med högläsningen är att stimulera barnens språkutveckling samt fantasin och tänkandet. 

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi har högläsning varje dag.

Hur ska vi göra?

Vi väljer ut böcker vi ska läsa som anpassas efter barngruppen. Vi kommer gå till biblioteket där barnen kommer få vara delaktiga och välja ut någon bok. Vi uppmuntrar även oplanerad sagostund där barnen får bestämma för att det ska bli lockande för alla individer.

När, var, vem?

Varje dag, inne på vår avdelning, alla barn och en pedagog har högläsning. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar vid utvalda tillfällen och visar på plats på förskolan på t ex vernissage, förskolans dag, föräldramöte osv.

Vem dokumenterar och när? 

Pedagoger på förskolan 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: