Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenen 27/1 20 Språket Pedagogisk planering

Skapad 2020-01-27 07:37 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:Språk Kroppen

Tidsperiod: 6-9

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum::2020 27/1

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer jobba med örat. Här kommer vi koncentrera oss på ljudet, göra olika övningar med ljudet. Använda oss av teckenstöd

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vill ge dom förståelsen för att inte alla hör och att vi alla är olika känsliga för ljud.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer fråga barnen frågan: Vad är ljud? Från dessa svar jobbar vi vidare med olika experiment, lekar, muggtelefon mm
Barnen görs delaktiga i att de får samtala och dokumentera själva.

Veronica - Ljudmemory (app)och hur man visar ljud(ritar på smartboard)

Anki - Kimslek med ljud

Malin - Muggtelefon och petflaskahögtalare

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Unikum, spaltdokumentation,  3 an i hallen, BilderPlaneringen upprättad av:

 Veronica, Anki, Malin

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: