Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-01-27 08:04 i Önnerödsskolan Härryda
.
Grundskola 8 Fysik
Planering inför området ellära och magnetism.

Innehåll

Det här ska du lära dig.

Kunskapskrav för området

 • Veta vad elektricitet är
 • Förstå skillnaden mellan ström och spänning
 • Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
 • Veta vad resistans är och kunna göra enklare beräkningar med Ohms lag
 • Veta vad effekt är och kunna göra enklare beräkningar med effektlagen
 • Kunna förklara kortslutning och riskerna med detta
 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Förstå elektromagnetism
 • Veta vad en generator är och hur den fungerar

Så här kommer vi att arbeta.

Genomgångar, Demonstrationer, Laborationer/undersökningar, Självständigt arbete, Diskussioner

Film

Att läsa på i Fysik Direkt sidorna 164-185

Elektricitet
1. Förstå och förklara begreppet elektrisk laddning
2. Veta vad en sluten krets är
3. Kunna enheterna och förklara begreppen för ström, spänning och resistans
4. Kunna göra enklare matematiska beräkningar med ström, spänning och resistens
5. Veta skillnaden mellan parallell- och seriekoppling
6. Kunna rita enkla kopplingsscheman med symbolerna: ledare, lampa, strömkälla och strömbrytare

Magnetism
1. Beskriva hur två magneter påverkar varandra
2. Förstå hur en kompass fungerar och varför
3. Veta vilka fyra grundämnen som är magnetiska
4. Förstå att elektriska strömmar skapar magnetfält
5. Jag säger det igen, förstå att elektriska strömmar skapar magnetfält
6. Förstå och beskriva att permanentmagneter i också kan skapa elektricitet


Elsäkerhet
1. Förstå och förklara begreppen: Säkring, jordat uttag och jordfelsbrytare


Länkar till de filmer vi har sett under lektionstid:

Allessandro Volta och batteriet
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4572

Michael Faraday och generatorn
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5121

Ohm och den elektriska resistansen
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5208

Ampère och elektromagnetismen
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4744

Prov vecka 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: