Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av utevistelse

Skapad 2020-01-27 08:14 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Lärande utevistelse

Innehåll

Vid utevistelse kräver olika årstider olika kläder och då tränar barnen på/av klädning. Vi gör besök på olika ställen i vår närmiljö tex. biblioteket, skogen med djur och växter, olika lekparker och barnens trädgård mm. Vi tränar motorik, främjar fysisk och psykisk hälsa genom frisk luft och rörelse. Vi involverar naturen och utevistelsen i våra projekt arbeten. Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för naturen samt förstå vikten av att vara aktsam om våra djur och växter. I naturen används alla sinnen så som lukt, syn, hörsel, känsel och smak.

Under vår utevistelse så väl  i vår närmiljö som på förskolegården observerar vi barnens lekar och gruppkonstellationer. Som pedagog deltar vi i barnens lekar när vi blir inbjudna. Vi utmanar leken och leder den vidare vid behov genom att ställa frågor, komma med förslag osv. men tar ej över ledarrollen. Lyhördhet krävs. Vi hjälper och vägleder barnen vid ev. konflikter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: