Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 7-11 Jordens naturresurser och internationell handel

Skapad 2020-01-27 08:34 i Österänggymnasiet Kristianstad
Inom detta arbetsområde kommer vi att titta på hur och varför handel bedrivs mellan länder, vad det är som gör det möjligt och vad som krävs för att det ska bli rättvist för alla parter.
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi
Inom detta arbetsområde kommer vi att titta på var jordens naturtillgångar finns: Hur och varför handel bedrivs mellan länder. För- och nackdelar med globalisering samt samarbeten och tullunioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att analysera hur människor i olika delar av världen kan forma och förändra sin livsmiljö
 • Din förmåga att utforska och analysera hur männikor och samhällen i olika delar av världen formas, förändras och samspelar med varandra
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Din förmåga att fundera och reflektera kring globaliseringsfrågor
 • Din förmåga att använda dig av, för arbetsområdet, aktuella begrepp

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

 • Arbeta med de olika begreppen 
 • Enskilt arbete
 • Genomgångar
 • Filmer

Hur visar du dina kunskaper?

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Sh Ge
Geografi: Jordens naturresurser

Kunskapskraven i Geografi åk 7-9

Bedömningen sker utifrån det undervisningen behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.
F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
2.
Använda geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
3.
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
8.
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: