Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Section 4: English Around The World

Skapad 2020-01-27 08:44 i Nosabyskolan Kristianstad
Grundskola 9 Engelska
Vi ska jobba med ett temaarbete i grupper kring max 4 personer. Det kommer att fokusera på Section 4 “English Around The World” i er textbook “Wings 9”.

Innehåll

Vi ska jobba med ett temaarbete i grupper kring max 4 personer. Det kommer att fokusera på Section 4 “English Around The World” i er textbook “Wings 9”, där ni ska välja och jobba om ett engelsktalande land samt varsin sak att skriva om ert land (allmänt, sport, djur, mat etc). Ni ska presentera ett skriftligt arbete och en muntlig presentation.

Vi jobbar med detta v.5-9 som avslutas med era muntliga presentationer + inlämning av skriftligt arbete.

Uppgifter

 • Eng Muntlig Presentation: English around the world

 • Eng Skriftlig Inlämning: English around the world

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: