Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och akustik

Skapad 2020-01-27 09:24 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med optik och akustik

Innehåll

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

Optik

 • beskriva vad ljus är
 • varför ett föremål syns
 • ge exempel på en ljuskälla
 • ljusets fart i luft
 • att ljuset utbreder sig rätlinjigt
 • reflektionslagen
 • hur ljuset reflekteras mot en plan, konvex och konkav spegel
 • förklara hur ljuset bryts när det går från tunnare till tätare medium och tvärtom. 
 • begreppet  totalreflektion
 • rita och förklara strålgången genom konkava och konvexa linser
 • vad som menas med brännvidd och brännpunkt
 • olika egenskaper och användningsområden för konkava och konvexa linser
 • hur man korrigerar brytningsfel
 • vad som menas med närsynthet och översynthet
 • det synliga spektrat av ljus (ROGGBIV) och hur det uppstår
 • förklara hur en regnbåge blir till
 • vad färg är och vad det är som gör att föremål har olika färg.
 • nämna olika sorters elektromagnetisk strålning, vilka som är farliga för vår hälsa och var används de
 • veta vad som är speciellt med laser och polariserat ljus
 • vad som menas med infrarött ljus och ultraviolett ljus

Akustik

 • beskriva med egna ord hur ljud blir till
 • ljudets hastighet i luft
 • beskriva vad ett eko är
 • förklara vad frekvens och våglängd är
 • förklara vad resonans är
 • veta vad ljudstyrka och amplitud innebär
 • förklara att det finns ljud som vi inte hör och hur vi kan använda detta
 • förklara på vilka olika sätt vi skyddar vår hörsel
 • förklara hur ljud utbreder sig i örat

 

Undersökningar

 

 • följa instruktioner 
 • handskas med materialet på ett säkert sätt
 • dokumentera undersökningar
 • dra slutsatser av undersökningar med användning av områdets begrepp, modeller och teorier

 

Resonemang:

 

 • resonera kring några upptäckter inom optik och akustik och hur dessa påverkat människans livsvillkor.

 

 

Uppgifter

 • Akustik

 • Bedömning Akustik

 • Akustik bedömning

 • Bedömning Optik

 • Optik

 • Optikprov 12/3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Kunskaprkrav Åk 7-9

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insatser krävs
E
C
A
1. Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med … motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Genomför systematiska undersökningar i fysik

Insatser krävs
E
C
A
6. Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och … sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
7. Jämföra resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då … slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt god
välutvecklade god
8. Resonemang kring resultat
Eleven för … resonemang kring resultatens rimlighet och … på hur undersökningarna kan förbättras …
enkla bidrar till att ge förslag
utvecklade ger förslag
välutvecklade i relation till möjliga felkällor ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
9. Dokumentation
Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Använda fysiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Insatser krävs
E
C
A
10. Faktakunskaper och begrepp
Eleven har … kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ... dessa med … användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva viss
goda förklara och visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
11. Resonemang och samband
Eleven kan föra … underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på … fysikaliska samband.
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
12. Modeller och teorier
Eleven använder fysikaliska modeller på ett … fungerande sätt för att … partiklar och strålning.
i huvudsak beskriva och ge exempel på
relativt väl förklara och visa på samband kring
väl förklara och generalisera kring
14. Upptäckter
Eleven kan ….. några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
ge exempel på och beskriva
förklara och visa på samband mellan
förklara och generalisera kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: