Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Tal vt-20

Skapad 2020-01-27 09:37 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om prioriteringsregeln, rest i division, dividera med två-, tre-, och fyrsiffriga tal som ger minnessiffror i uträkningen. Vi ska också lära oss om negativa tal. Dessa ska vi jämföra och storleksordna.

Innehåll

Tidsplan:

v. 5-11

Arbetssätt

 • genomgångar
 • mattefilmer
 • problemlösning i grupp/par
 • spel
 • praktiskt material
 • arbete med rutinuppgifter i bok eller Bingel

Bedömning:

 • Du bedöms under dina samtal kring dina lösningar och genom ditt deltagande vid genomgångar
 • prov/diagnoser

Språkmål:

 • Förstå instruerande texter (spel)
 • Förstå och använda begreppen i arbetsområdet
 • Använda mallar/strategier (venndiagram, mötas på mitten, EPA) för att förklara och jämföra begreppen
 • Kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information

Begrepp:

 

prioriteringsregeln

likhetstecknet

 

rest

minnessiffra

 

negativa tal

likhet

 

Matriser

Ma
Matematik- Tal vt-20

Insats krävs
Godtagbara kunslaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
T ex att du förstår vad en likhet är.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom arbetsområdet, t ex prioriteringsregeln, likhet, negativa tal.
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Metoder
är det sätt du använder för att t.ex. räkna ut en division med rest.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. räkna ut en division med rest.
Väljer och använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Väljer och använder metoder i nya uppgifter och situationer.
Problemlösning
de strategier och metoder som väljs för att lösa ett matematiskt problem.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem (rita en bild, gör en tabell etc)
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Resonemang
handlar om hur man motiverar
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
handlar om hur man redovisar något muntligt och skriftligt
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: