Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text och Läsförståelse

Skapad 2020-01-27 09:45 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 7 Verklighetsuppfattning Kommunikation
En faktor som återkommer i forskning om utveckling av avancerad läsförmåga handlar om att läraren undervisar så att eleverna blir medvetna om vad de lär sig och bygger upp ett språk för detta, men också att läraren går före och modellerar – visar – hur eleverna kan göra och tänka innan de själva prövar. Eleverna prövar sedan med stöttning från läraren innan de själva självständigt kan använda den nya strategin. Duke & Pearson (2002) presenterar följande femstegsmodell: presenterar följande femstegsmodell: 1) Explicit beskrivning av strategin samt när och hur den ska användas. 2) Lärare modellerar strategin under gemensam läsning av text. 3) Gemensamt prövande av strategin. 4) Eleverna prövar strategin i mindre grupper. 5) Självständig användning av strategin. Återkoppling i grupper, sen i helklass.

Innehåll

 

Introduktion

 

Eleverna hittar bilder på stolar /bordet, Lässtrategiernas ”huvudpersoner”, en bok, och en röd tråd.

 

Ta en stund för att titta på bilder.

 

Vad ser du på bilden?

 

Vad händer?

 

Vad är det du hittade? Vad kan det vara?

 

Lektion 1

 

Återkoppling

 

Kort påminnelse av lässtrategier  

 

Spågumman

 

Detektiv

 

Nyfiken

 

Cowboy

 

SPÅGUMMAN

 

Eleverna får var sin bok

 

-Vi jobbar med spågumman strategi

 

Läraren ger Exempel och förklaringar (Kort film visas).

 

 -  Ta några minuter för att titta på framsida

 

Rubriken

 

Bilden

 

Författaren

 

Elevernas turas om att visa framsidan till klasskompisar och att lyssna på varandras förutsägelser.

 

Stämmer det? Vad tycker du?

 

_ Vi kommer att träna på att använda lässtrategin en / två tillfälle till med olika uppgifter i grupp och enskild.

 

Liknande lektioner till varje strategi.

 

Lektion 2

 

NYFIKEN

 

Lektion 3

 

DETEKTIV

 

Lektion 4

 

Cowboy

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: